آخرین استاندارد پنجره های چوبی سه جداره در ایرانIV78


اینک طراحان و تولید کنندگان ساختمان در ایران نیز قادرخواهند بود، زیبایی ، آرامش ، دوام و طول عمر را در ساختمانهای لوکس و درجه یک به سطح بین المللی برسانند.

تاکنون ، در اجرای ساختمانهای درجه یک ایران با کاربری های مختلف ، اغلب مصالح در حد استانداردهای جهانی در دسترس مهندسین ایرانی قرار داشت و بعضا در صورت نیاز با واردات تامین می گردید . ولی تنها موردی که در زنجیره تامین مصالح ساختمانی قرار نداشت پنجره چوبی سه جداره IV78 بود
مطالعه بیشتر